Väg & Trafikutbildarna AB Logotyp

Nu kan du även göra dina YKB utbildningar på kvällstid

YKB

Yrkeskompetensbevis - lastbil godshantering

Utbildning för både privatpersoner och företag, 1500kr/delkurs exkl moms

Totalt omfattar fortbildningens YKB 5 delkurser totalt 35 timmar. Du kan gå delkurserna i vilken ordning du vill.

  1. Sparsam körning
  2. Godstransporter lastbil
  3. Lagar och regler
  4. Ergonomi och Hälsa
  5. Säkerhet och kundfokus

Efter godkänt prov erhåller föraren ett YKB som gäller 5 år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya sitt bevis. Vi utbildar gärna er personal på plats hos er, men är ni ett färre antal kan ni anmäla er till en öppen utbildning som ni hittar i listan nedan.

Gör dina YKB utbildningar på kvällstid.

Vi håller våra YKB-distansutbildning delkurser 1-5 dagligen mån-sön. Även som kvällskurser 18.00-22:00 Kvällskursen är uppdelad i två kvällar efter varandra.

Krav för att kunna vara med och genomföra utbildningen är att du har en dator med ljud och bild (webbkamera) och en stabil internetuppkoppling.

Behöver du testa din utrustning innan utbildningen eller har andra frågor kontakta oss på 010-424 59 29 


Nya samarbetspartners på YKB.
Vi har från 15/9 tagit hjälp av våra kollegor AD-Maskin AB och Utbildarna Väst AB för
att kunna ta emot en ökad tillströmning deltagare till YKB-kurserna vi hoppas att snart kunna
knyta fler kollegor till oss för att på sikt även kunna erbjuda fysiska YKB-kurser i större delar av
landet.

Fysiska utbildningar 2022
Under 2022 planerar vi att hålla fysiska kurser i Västerås - Stockholm - Gävle - Söderhamn -
Sundsvall - Uddevalla.
Fler orter kan tillkomma.

Sagt om oss

Citat Mattias Persson
Se våra inbokade kurstillfällen i listan nedan. Har ni önskemål om andra datum eller vill veta mer denna utbildning kontakta oss på telefon 010-424 59 29 eller maila till info@vagochtrafikutbildarna.se

OBS! Detta gäller:

De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader. De yrkeskompetensbevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 förlängs med 10 månader
OBS! Förlängd distansutbildning fram till 31/12

Hela fortbildningen får genomföras på distans under perioden 1 feb till 31 december 2021.

Vi vill uppmana deltagare att försöka genomföra utbildningen i god tid för att inte drabbas av tidsnöd eller platsbrist.

Utöver det nämnda gäller även följande:
De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.

De yrkeskompetensbevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 förlängs med 10 månader

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram