|

Sök kurser

Vi erbjuder utbildningar och kurser på våra två kontor, ute hos våra kunder, på distans samt digitalt.

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor.
Stockholm, Söderhamn, Västerås
Från 4 800 SEK exkl. moms
Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Stockholm, Söderhamn
Från 3 500 SEK exkl. moms
Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor.
Denna utbildning, rör de personer som är delaktiga i transporter av farligt gods som inte omfattas av kravet på ADR-intyg, t ex vid transport av värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd, lastning eller lossning eller transportplanering av farligt gods.
För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst grundutbildningen (styckegods). Denna utbildning i ADR Klass 1 riktar sig till dig som förare, som skall komplettera ditt ADR-intyg styckegods med att även gälla för klass 1 vilket är för explosiva ämnen och föremål.
Arbete på väg Steg 2.2 (enligt TDOK 2018:0371) och Arbete på väg Nivå 3A+3B (enligt TRVK 2012:86)
Personal som utför vakts uppgift enligt § 76 i vägmärkesförordningen (SFS 1978:1001), vid vägarbete på väg där Trafikverket är väghållare.
Distans
Från 1 900 SEK exkl. moms
Steg 1.1 Allmän grundkompetens. Steg 1.2 grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon. Steg 1.3 grundkompetens för att få utföra vägarbete.
Distans
Från 1 500 SEK exkl. moms
Denna kurs är en grundutbildning för byggarbetsmiljösamordnare med inriktning mot mark- och anläggning.
ESA instruerad vänder sig till dig som arbetar i närheten av strömförande elledningar. ESA är elsäkerhetsanvisningar och omfattar alla typer av elektriska anläggningar.
Falun, Stockholm, Örebro
Från 4 500 SEK exkl. moms
Den här utbildningen vänder sig till dig som ska förlägga kabel, sätta kabelskåp och nätstationer.
Falun, Karlstad, Stockholm, Västerås, Örebro
Från 4 500 SEK exkl. moms
Utbildningen är för dig som är maskinförare och arbetar med luftledningar/linjebyggnation mm
Karlstad
Från 6 200 SEK exkl. moms
Grundkurs för arbete med fallhöjd över två meter. Webbkurs
Ett yrkesbevis visar att du har den kunskap som krävs för att köra anläggningsmaskiner.
Västerås
Från 8 000 SEK exkl. moms
För dig med erfarenhet av att köra grävmaskin men saknar yrkesbevis.
Västerås
Från 8 000 SEK exkl. moms
Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Uddevalla
Från 3 495 SEK exkl. moms

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. 

En livsviktig utbildning för alla. Denna utbildning är vår basprodukt som vi rekommenderar till alla företag.
Utbildning för den som skall koppla last till eller köra en lyftanordning eller agera signalman vid användning av travers, kran, telfer eller annan lyftanordning.
Arbetsmiljöverkets regler kräver att alla som arbetar med eller från en mobil arbetsplattform har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper och ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren.
Under en dag får du lära dig det mesta om rörläggning, både hur det ska läggas enligt AMA samt vad arbetsmiljöverket kräver för att du inte ska förolyckas.
Allmän utbildning om ställningar upp till 9 meter till arbetsplanet där utformning framgår av monteringsanvisning. Enligt lag måste den som bygger, förändrar eller river en ställning ha genomgått ställningsutbildning samt ha dokumentation som styrker detta. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå. De aktuella utbildningen omfattar Allmän Utbildning om man bygger mellan 2 – 9 meter.
Du som kopplar och/eller signalerar vid ett lyft har ett stort ansvar för att inga olyckor ska inträffa! Därför behöver du rätt utbildning. Det är ett krav från Arbetsmiljöverket.
Alla som kör truck måste enligt lag ha utbildning. Även om man bara kör ibland. En truckförarutbildning är både en skyldighet och en lönsam investering för ditt företag.
Alla som kör truck måste enligt lag ha utbildning.
Förstå hur man hanterar en vattenskoter och att man känner sig säker när man framför fordonet. I vår utbildning kommer vi att se till att du får med dig alla moment som krävs för att du ska vara en säker vattenskoterförare.
Kom och träffa oss på lördag 18 juni plats: Engesbergs Camping. 

Förstå hur man hanterar en vattenskoter och att man känner sig säker när man framför fordonet. I vår utbildning kommer vi att se till att du får med dig alla moment som krävs för att du ska vara en säker vattenskoterförare.
Förstå hur man hanterar en vattenskoter och att man känner sig säker när man framför fordonet. I vår utbildning kommer vi att se till att du får med dig alla moment som krävs för att du ska vara en säker vattenskoterförare.
Delkurs 1 - Sparsam körning
Uddevalla
Från 1 700 SEK exkl. moms
YKB delkurs 2 – Person - och godstransporter
Uddevalla
Från 1 700 SEK exkl. moms
YKB delkurs 3 – Lagar och regler Delkursen 3 innehåller vilka lagar och regler som gäller för en yrkesförare.
Uddevalla
Från 1 700 SEK exkl. moms
YKB delkurs 4 – Ergonomi och hälsa Delkursen innehåller delar för att kunna förebygga arbetsskador.
Uddevalla
Från 1 700 SEK exkl. moms
YKB delkurs 5 – Kundfokus och trafiksäkerhet Kursen
Uddevalla
Från 1 700 SEK exkl. moms
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram