Väg & Trafikutbildarna AB Logotyp

Kran, Travers

Utbildning för den som skall koppla last till eller köra en lyftanordning eller agera signalman vid användning av travers, kran, telfer eller annan lyftanordning.

Beskrivning

För kran- och traversförare, signalman, lastkopplare.

Gäller krantyperna: Minikran, Traverskran, Portalkran, Halvportalkran, Konsolkran, Pelarsvängkran, Telfer

Boka kursen direkt

Fyll i formuläret nedan för att boka en kurs. Har ni önskemål, eller vill veta mer denna utbildning kontakta oss på telefon 010-424 59 29 eller maila till info@vagochtrafikutbildarna.se


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram