Väg & Trafikutbildarna AB Logotyp

Vem bär ansvar, vilka regler finns och hur ska allt det hanteras

Juridik

Entreprenadjuridik AB 04, 1 dag

Arbetar du med byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader som beställare eller entreprenör/underentreprenör och vill ha nöjda kunder, undvika tvister och minska dina risker är den här kursen för dig. Vi går igenom hur man kan utforma anbud, vad man ska tänka på när man skriver avtal och under entreprenadens gång.

AB 04 (Allmänna bestämmelser 04) är entreprenadbranschens viktigaste och mest grundläggande föreskrift som berör flertalet av entreprenadbranschens aktörer. Den ställer stora krav på beställarens och entreprenörens förmåga att formulera förfrågningsunderlag, anbud och avtalsbekräftelser samt att utvärdera motpartens handlingar.

AB04 är en utbildning som ger dig kunskaper så att du kan hantera förhållandet mellan beställare/köpare och entreprenörer/säljare/leverantörer inom byggnads-, anläggnings- och installationsbranschen. Du får kunskaper om AB04s utformning, vem bär ansvar, vilka tolkningsregler som finns och hur ska följande frågeställningar hanteras

Vad ska ingå i en entreprenad, arbetets omfattning
Fel i entreprenad
Förseningar i entreprenad

Under utbildningen går vi igenom AB 04 kapitelvis med diskussioner, exempel och praktikfall.

Innehåll:
 • Avtalsrätt och entreprenadrätt.
 • Behov av entreprenadföreskrifter.
 • Entreprenadformer, totalentreprenad.
 • Utformning av förfrågningshandlingar.
 • Funktionskrav, tekniska lösningar, referensobjekt och reservationer.
 • Koppling till AMA.
Kursen passar dig som är:

Beställare och utövare av byggnads, anläggnings- och installationsentreprenader.

I priset ingår:

Lunch, fika, kursdokumentation och utbildningsintyg.

Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs


Tvådagarskurs

En perfekt kurs för dig som vill få god inblick i byggandets spelregler. Bygghandlingarna följer oftast standardavtalen AB eller ABT – från förfrågningsunderlaget fram till slutbesiktningen. Med rätt kunskap om avtalen och de risker som finns sparar du mycket tid och pengar, det ser vi i olika rättsfall från de senaste åren. Under kursen ger vi utrymme till diskussioner och exempel från verkligheten. Grupparbeten och övningsuppgifter genomförs löpande under båda dagarna.

Kursmål

Efter kursen ska du känna till vilken specifik betydelse avtalsrätt har för entreprenad- och konsultavtal. Du får grundläggande kunskaper om hur byggandets spelregler tillämpas i olika situationer.

Målgrupp

Alla som kommer i kontakt med anbud och avtal i bygg- och anläggningssektorn, särskilt om du vill läsa dig genom verkliga exempel.

Kursinnehåll

Ett axplock från de två kursdagarna:

 • Avtalsrättens betydelse för entreprenad- och konsultavtalet.
 • Upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer samt begreppet entreprenad.
 • Entreprenadens omfattning och genomförande.
 • AB 04, ABT 06 jämfört med AB-U 07, ABT-U 07.
 • Ansvar och riskfördelning i entreprenad- och konsultavtal.
 • Försäkring för att täcka risker.
 • Tvistelösning.
 • Rättsfall.
Se våra inbokade kurstillfällen i listan nedan. Har ni önskemål om andra datum eller vill veta mer denna utbildning kontakta oss på telefon 010-424 59 29 eller maila till info@vagochtrafikutbildarna.se
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram