|

Liftutbildning

Pris: 
2 100 SEK exkl. moms
Dagar: 
1 dag
Start: 
08:00
Slut: 
16:00
Kursbeskrivning
Kursmål
Målgrupp
Förkunskaper
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

Kursdokumentation:
 • Arbetsmiljölagen
 • Val av lift och förarkrav
 • Besiktningsregler
 • Uppställning av lift
 • Arbete från lift
 • Transport av lift

(29 §)I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). Liftläroplanen LLP är utformad efter denna standard.

Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) 
STYRANDE DOKUMENT Liftläroplan, enligt SS-ISO 18878:2004 

Arbetsmiljölagen 1977:1160 Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå risker i arbetet. ( 3 kap 3§) 

Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006:6
 • Lagar och föreskrifter – Liftutbildningsrådet (LUR) & Arbetsmiljöverket
 • Historik
 • Riskbedömning och analyser
 • Val av lift
 • Genomgång av liftens funktioner
 • Daglig tillsyn
Att deltagaren får grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering och minskade risker för personskador.
Utbildningen vänder sig till alla som behöver liftutbildning och/eller uppdatera sitt utbildningsbevis för mobila arbetsplattformar.
Inga förkunskaper krävs
Kursbeskrivning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

Kursdokumentation:
 • Arbetsmiljölagen
 • Val av lift och förarkrav
 • Besiktningsregler
 • Uppställning av lift
 • Arbete från lift
 • Transport av lift

(29 §)I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). Liftläroplanen LLP är utformad efter denna standard.

Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) 
STYRANDE DOKUMENT Liftläroplan, enligt SS-ISO 18878:2004 

Arbetsmiljölagen 1977:1160 Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå risker i arbetet. ( 3 kap 3§) 

Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006:6
 • Lagar och föreskrifter – Liftutbildningsrådet (LUR) & Arbetsmiljöverket
 • Historik
 • Riskbedömning och analyser
 • Val av lift
 • Genomgång av liftens funktioner
 • Daglig tillsyn
Kursmål
Att deltagaren får grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering och minskade risker för personskador.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som behöver liftutbildning och/eller uppdatera sitt utbildningsbevis för mobila arbetsplattformar.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
Egna önskemål?

Se våra inbokade kurstillfällen i listan nedan. Har ni önskemål om andra datum eller vill veta mer denna utbildning kontakta oss på telefon 010-424 59 29 eller maila till info@vagochtrafikutbildarna.se

Kurstillfällen Liftutbildning

2 100 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram