|

Distansutbildning APV 3b Vakt & Lots

Pris: 
1 900 SEK exkl. moms
Dagar: 
1 dag
Start: 
08:00
Slut: 
16:00
Boka direkt
Kursbeskrivning
Kursmål
Målgrupp
Förkunskaper
Trafikverket (tidigare Vägverket) IFS 2009:4 samt beslut TRV 2011/44052A.
Arbetsmiljölagen 1977:1160.

KURSINNEHÅLL
- Vakts- och/eller lots uppgifter
- Personligt uppträdande
- Utrustning
- Postplats 
- Lagar och regler
- Tillvägagångssätt
- Oönskade händelser
Kursen tar bla. upp kraven på vilken utrustning som ska användas, tecken för vakten, hur man ordnar en postplats så att trafikanterna närmar sig postplatsen i låg hastighet. Att ta-planen är anpassad efter platsens förhållanden. Hur man som vakt ska agera på ett informativt och korrekt sätt.
Personal som utför vakt- eller lotsarbete vid vägarbete på väg där Trafikverket är väghållare ska ha samma kompetens oavsett om man arbetar som vakt eller lotsbilsförare, och utbildning enligt Nivå 2.
Kursbeskrivning
Trafikverket (tidigare Vägverket) IFS 2009:4 samt beslut TRV 2011/44052A.
Arbetsmiljölagen 1977:1160.

KURSINNEHÅLL
- Vakts- och/eller lots uppgifter
- Personligt uppträdande
- Utrustning
- Postplats 
- Lagar och regler
- Tillvägagångssätt
- Oönskade händelser
Kursmål
Kursen tar bla. upp kraven på vilken utrustning som ska användas, tecken för vakten, hur man ordnar en postplats så att trafikanterna närmar sig postplatsen i låg hastighet. Att ta-planen är anpassad efter platsens förhållanden. Hur man som vakt ska agera på ett informativt och korrekt sätt.
Målgrupp
Personal som utför vakt- eller lotsarbete vid vägarbete på väg där Trafikverket är väghållare ska ha samma kompetens oavsett om man arbetar som vakt eller lotsbilsförare, och utbildning enligt Nivå 2.
Förkunskaper
Egna önskemål?

Se våra inbokade kurstillfällen i listan nedan. Har ni önskemål om andra datum eller vill veta mer denna utbildning kontakta oss på telefon 010-424 59 29 eller maila till info@vagochtrafikutbildarna.se

Kurstillfällen Distansutbildning APV 3b Vakt & Lots

1 900 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram