|

APV 2.2 fd 3a utmärkningsansvarig

Pris: 
4 500 SEK exkl. moms
Dagar: 
2 dagar
Start: 
08:00
Slut: 
16:00
Boka direkt
Kursbeskrivning
Kursmål
Målgrupp
Förkunskaper
Vi har integrerat Arbete på väg Steg 2.2 (enligt TDOK 2018:0371) och Arbete på väg Nivå 3A+3B (enligt TRVK 2012:86) i denna utbildningen. 

Utbildningen följer även de flesta kommuners krav på utbildning.

TDOK 2018:0371.

Utbildning av personal som svarar för följande arbeten 

  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats. 
  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal. 
  • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete. 
  • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Efter utbildningen kommer arbetstagaren själv studera inför certifieringsprov hos Trafikverket enlig Steg 2.2.

TRVK 2012:86 

Utbildningstid 16 tim
Förberedande kurs före prov på trafikverket.
Nivå 2.2 avser kompetenskrav för att få utföra utmärkning av markplacerade trafikanordningar och skyddsanordningar. De som ska utföra utmärkning med trafikanordningar och skyddsanordningar ska kunna och förstå de regler och krav som gäller för arbetsmiljön, samt förstå sin arbetsuppgift. De ska också förstå och känna till trafikanternas behov av rätt utmärkning, såsom varning och vägledning, liksom det ansvar som Trafikverkets region har för utmärkning enligt vägmärkesförordningen i egenskap av väghållningsmyndighet. Nivå 3B avser kompetenskrav för personer som arbetar med trafikdirigering vid vägarbete.
Arbete på Steg 1 (1.1;1.2;1.3) enligt TDOK 2018:0371 
Arbete på Nivå 1+2 enligt TRVK 2012:86
Kursbeskrivning
Vi har integrerat Arbete på väg Steg 2.2 (enligt TDOK 2018:0371) och Arbete på väg Nivå 3A+3B (enligt TRVK 2012:86) i denna utbildningen. 

Utbildningen följer även de flesta kommuners krav på utbildning.

TDOK 2018:0371.

Utbildning av personal som svarar för följande arbeten 

  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats. 
  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal. 
  • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete. 
  • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Efter utbildningen kommer arbetstagaren själv studera inför certifieringsprov hos Trafikverket enlig Steg 2.2.

TRVK 2012:86 

Utbildningstid 16 tim
Kursmål
Förberedande kurs före prov på trafikverket.
Målgrupp
Nivå 2.2 avser kompetenskrav för att få utföra utmärkning av markplacerade trafikanordningar och skyddsanordningar. De som ska utföra utmärkning med trafikanordningar och skyddsanordningar ska kunna och förstå de regler och krav som gäller för arbetsmiljön, samt förstå sin arbetsuppgift. De ska också förstå och känna till trafikanternas behov av rätt utmärkning, såsom varning och vägledning, liksom det ansvar som Trafikverkets region har för utmärkning enligt vägmärkesförordningen i egenskap av väghållningsmyndighet. Nivå 3B avser kompetenskrav för personer som arbetar med trafikdirigering vid vägarbete.
Förkunskaper
Arbete på Steg 1 (1.1;1.2;1.3) enligt TDOK 2018:0371 
Arbete på Nivå 1+2 enligt TRVK 2012:86
Egna önskemål?

Se våra inbokade kurstillfällen i listan nedan. Har ni önskemål om andra datum eller vill veta mer denna utbildning kontakta oss på telefon 010-424 59 29 eller maila till info@vagochtrafikutbildarna.se

Kurstillfällen APV 2.2 fd 3a utmärkningsansvarig

4 500 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram