|

ADR klass 1 repetition

Pris: 
2 500 SEK exkl. moms
Dagar: 
1 dag
Start: 
08:00
Slut: 
12:00
Boka direkt
Kursbeskrivning
Kursmål
Målgrupp
Förkunskaper
Utbildningen vänder sig till dig som skall transportera explosiva ämnen och är en tilläggskurs till ADR Grund.

Utbildningen omfattar följande: 
  • Klassificering av explosiva ämnen 
  • Särskilda förpackningskrav 
  • Särskilda risker och faror med explosiva ämnen 
  • Märkning och etikettering av kollin och fordon
Utbildningen är giltig 5 år för att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov innan ADR-intygets giltighetstid förfaller. För transport av explosiva ämnen krävs att du kompletterar med ADR klass 1. För transport med tankbil krävs utbildningen ADR Tank.
Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Utbildningen vänder sig till dig som skall transportera explosiva ämnen och är en tilläggskurs till ADR Grund.
För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst grundutbildningen (styckegods). Denna utbildning i ADR Klass 1 riktar sig till dig som förare, som skall komplettera ditt ADR-intyg styckegods med att även gälla för klass 1 vilket är för explosiva ämnen och föremål.
Kursbeskrivning
Utbildningen vänder sig till dig som skall transportera explosiva ämnen och är en tilläggskurs till ADR Grund.

Utbildningen omfattar följande: 
  • Klassificering av explosiva ämnen 
  • Särskilda förpackningskrav 
  • Särskilda risker och faror med explosiva ämnen 
  • Märkning och etikettering av kollin och fordon
Utbildningen är giltig 5 år för att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov innan ADR-intygets giltighetstid förfaller. För transport av explosiva ämnen krävs att du kompletterar med ADR klass 1. För transport med tankbil krävs utbildningen ADR Tank.
Kursmål
Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som skall transportera explosiva ämnen och är en tilläggskurs till ADR Grund.
Förkunskaper
För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst grundutbildningen (styckegods). Denna utbildning i ADR Klass 1 riktar sig till dig som förare, som skall komplettera ditt ADR-intyg styckegods med att även gälla för klass 1 vilket är för explosiva ämnen och föremål.
Egna önskemål?

Se våra inbokade kurstillfällen i listan nedan. Har ni önskemål om andra datum eller vill veta mer denna utbildning kontakta oss på telefon 010-424 59 29 eller maila till info@vagochtrafikutbildarna.se

Kurstillfällen ADR klass 1 repetition

2 500 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram