|

ADR klass 1 grund

Pris: 
3 500 SEK exkl. moms
Dagar: 
1 dag
Start: 
08:00
Slut: 
16:00
Boka direkt
Kursbeskrivning
Kursmål
Målgrupp
Förkunskaper
För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst grundutbildningen (styckegods). Denna utbildning i ADR Klass 1 riktar sig till dig som förare, som skall komplettera ditt ADR-intyg styckegods med att även gälla för klass 1 vilket är för explosiva ämnen och föremål.

Förkunskaper

Giltig grundkurs

Kursen består av 1 dag lärarledd utbildning.

Kursinnehåll
 • Lagstiftning och regler för transport av explosiva ämnen och föremål
 • Särskilda risker med explosiva ämnen och föremål
 • Krav på förpackningar och märkning av kollin
 • Transporthandlingar, särskilda uppgifter i godsdeklarationen
 • Krav på fordon och containrar
 • Särskilda transportbestämmelser, samlastning och utrustning för klass 1
 • Begränsningar vid transport av explosiva ämnen och föremål
 • Krav på märkning och etikettering av fordon och containrar
Kurslitteratur, praktiska övningar, ADR-kurslitteratur, frukost, lunch och fika ingår i priset.
Efter godkända prov erhålls ett ADR-intyg som är giltigt i fem år.

Prov genomförs på Trafikverket. Provtider beställs av eleven själv
Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Giltig grundkurs
Kursbeskrivning
För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst grundutbildningen (styckegods). Denna utbildning i ADR Klass 1 riktar sig till dig som förare, som skall komplettera ditt ADR-intyg styckegods med att även gälla för klass 1 vilket är för explosiva ämnen och föremål.

Förkunskaper

Giltig grundkurs

Kursen består av 1 dag lärarledd utbildning.

Kursinnehåll
 • Lagstiftning och regler för transport av explosiva ämnen och föremål
 • Särskilda risker med explosiva ämnen och föremål
 • Krav på förpackningar och märkning av kollin
 • Transporthandlingar, särskilda uppgifter i godsdeklarationen
 • Krav på fordon och containrar
 • Särskilda transportbestämmelser, samlastning och utrustning för klass 1
 • Begränsningar vid transport av explosiva ämnen och föremål
 • Krav på märkning och etikettering av fordon och containrar
Kurslitteratur, praktiska övningar, ADR-kurslitteratur, frukost, lunch och fika ingår i priset.
Efter godkända prov erhålls ett ADR-intyg som är giltigt i fem år.

Prov genomförs på Trafikverket. Provtider beställs av eleven själv
Kursmål
Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Målgrupp
Förkunskaper
Giltig grundkurs
Egna önskemål?

Se våra inbokade kurstillfällen i listan nedan. Har ni önskemål om andra datum eller vill veta mer denna utbildning kontakta oss på telefon 010-424 59 29 eller maila till info@vagochtrafikutbildarna.se

Kurstillfällen ADR klass 1 grund

3 500 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram