|

ADR grund tank

Pris: 
3 500 SEK exkl. moms
Dagar: 
2 dagar
Start: 
08:00
Slut: 
16:00
Boka direkt
Kursbeskrivning
Kursmål
Målgrupp
Förkunskaper
Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

I grundutbildningen ingår:

- Lagstiftning
- Klassificering farligt gods
- Förpackningar Märkning och etikettering av fordon, containrar
- Transporthandlingar Lastning, samlastning, lossning, transport
- Värdeberäknad mängd, begränsad mängd, undantag
- Särbestämmelser
- Praktisk övning av brandsläckning
- Första Hjälpen L-ABC inkl kemskador
- Teoriprov på Trafikverket 
Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Kursbeskrivning
Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

I grundutbildningen ingår:

- Lagstiftning
- Klassificering farligt gods
- Förpackningar Märkning och etikettering av fordon, containrar
- Transporthandlingar Lastning, samlastning, lossning, transport
- Värdeberäknad mängd, begränsad mängd, undantag
- Särbestämmelser
- Praktisk övning av brandsläckning
- Första Hjälpen L-ABC inkl kemskador
- Teoriprov på Trafikverket 
Kursmål
Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Målgrupp
Förkunskaper
Egna önskemål?

Se våra inbokade kurstillfällen i listan nedan. Har ni önskemål om andra datum eller vill veta mer denna utbildning kontakta oss på telefon 010-424 59 29 eller maila till info@vagochtrafikutbildarna.se

Kurstillfällen ADR grund tank

3 500 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram