|

ADR grund styckegods

Pris: 
4 800 SEK exkl. moms
Dagar: 
3 dagar
Start: 
08:00
Slut: 
16:00
Boka direkt
Kursbeskrivning
Kursmål
Målgrupp
Förkunskaper
Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Kursen består av 2 dag lärarledd utbildning + 1 dag e-learning.

Kursinnehåll

 • Allmänna bestämmelser och säkerhetsbestämmelser
 • Nationell och internationell lagstiftning gällande ADR
 • Risker med farligt gods
 • Transporthandlingar
 • Märkning/etikettering av kollin och over pack
 • Fordonsmärkning
 • Samlastnings-bestämmelser
 • Risk och miljömedvetande
 • Transportskydd, tunnelsäkerhet och fordonsutrustning
 • Brandövning och första hjälpen
 • Nyheter inom område

Kurslitteratur, praktiska övningar, ADR-kurslitteratur

Efter godkända prov erhålls ett ADR-intyg som är giltigt i fem år.

Prov genomförs på Trafikverket. Provtider beställs av eleven själv.Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods
Kursbeskrivning
Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Kursen består av 2 dag lärarledd utbildning + 1 dag e-learning.

Kursinnehåll

 • Allmänna bestämmelser och säkerhetsbestämmelser
 • Nationell och internationell lagstiftning gällande ADR
 • Risker med farligt gods
 • Transporthandlingar
 • Märkning/etikettering av kollin och over pack
 • Fordonsmärkning
 • Samlastnings-bestämmelser
 • Risk och miljömedvetande
 • Transportskydd, tunnelsäkerhet och fordonsutrustning
 • Brandövning och första hjälpen
 • Nyheter inom område

Kurslitteratur, praktiska övningar, ADR-kurslitteratur

Efter godkända prov erhålls ett ADR-intyg som är giltigt i fem år.

Prov genomförs på Trafikverket. Provtider beställs av eleven själv.Kursmål
Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Målgrupp
Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods
Förkunskaper
Egna önskemål?

Se våra inbokade kurstillfällen i listan nedan. Har ni önskemål om andra datum eller vill veta mer denna utbildning kontakta oss på telefon 010-424 59 29 eller maila till info@vagochtrafikutbildarna.se

Kurstillfällen ADR grund styckegods

4 800 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram