Väg & Trafikutbildarna AB Logotyp

Ansvar över arbetsmiljö och säkerhet under byggprocessen

Bas U, Bas P

Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag

Denna kurs är en grundutbildning för byggarbetsmiljösamordnare med inriktning mot mark- och anläggning.

Beskrivning

Byggherren ska vid alla byggnads- och anläggningsarbeten utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och för utförande (BAS-U). Dessa får tillsammans med byggherren ett ansvar för att arbetsmiljön och säkerheten fungerar under hela byggprocessen. BAS ska ha utbildning, kompetens och erfarenhet som står i relation till komplexitet och omfattning på projektet.

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Innehåll:
  • Ansvar och arbetsuppgifter för de olika rollerna i byggprocessen med fokus på BAS.
  • Genomgång av styrande regler och dokument.
  • Praktisk hantering av arbetsmiljöplan och samordning på arbetsplatsen med exempel och övningar.

För att åta dig uppdrag som BAS-P ska du ha erfarenhet av projektering och för att åta dig uppdrag som BAS-U ska du ha erfarenhet av utförandet av en entreprenad.

Kursen passar dig som är:

Entreprenör, projektör, byggherre och övriga som medverkar vid mark- och anläggningsarbeten.

Se våra inbokade kurstillfällen i listan nedan. Har ni önskemål om andra datum eller vill veta mer denna utbildning kontakta oss på telefon 010-424 59 29 eller maila till info@vagochtrafikutbildarna.se
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram