Väg & Trafikutbildarna AB Logotyp

Arbete på väg (APV), på plats eller på distans

Arbete på väg (APV)

Vi tar våra utbildningar online via länk lika smidigt som lärarledda utbildningar med läraren i klassrummet!

AVP 1.1 Allmän grundkompetens.

All personal ska inneha följande allmänna grundkompetens:

 • Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav.
 • Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Förstå samband mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

Den allmänna grundkompetensen kan räcka för personal som i mindre omfattning är
berörd av passerande fordonstrafik, exempelvis arbeten med tunneldrivning, eller vissa
brobyggnationer.

AVP 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och
projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän
grundkompetens kunna:

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, enligt Trafikförordningen och dess föreskrifter.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, i rörelse respektive uppställda, enligt Vägmärkesförordningen och föreskrifter.
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).

Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för Apv.

1.3 Grundkompetens för att få utföra Vägarbete eller liknande arbeten

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag,
ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande
fordon förekommer:

 • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken, lägga kantsten.
 • Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav.

Utför projekterings- eller servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken, utföra
renhållning etc.

2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets
certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
 • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar.


Korta enstaka stopp för att åtgärda enstaka fel eller brist, räknas inte som intermittent
arbete som kräver certifiering.

Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska följande kompetens:

 • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge etc. och hur de används.
 • Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.
 • Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
 • Kunna kommunicera på svenska.

Kunna kommunicera med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt
utförande.

2.2 Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och
skyddsanordningar, samt trafikdirigering

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med
godkänt resultat:

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Pris APV 1.1-1.2-1.2-2.1 2200 kr plus moms

Pris APV 2.2 utmärkningsansvarig 4000 kr plus moms

Se våra inbokade kurstillfällen i listan nedan. Har ni önskemål om andra datum eller vill veta mer denna utbildning kontakta oss på telefon 010-424 59 29 eller maila till info@vagochtrafikutbildarna.se
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram