Väg & Trafikutbildarna AB Logotyp

Minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

ADR - Farligt gods

Dags att se över din ADR, förnya ADR kan tidigast göras 1 år innan sista giltighetsdag.

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Pris: ADR styckegods grund 4800kr + moms. ADR styckegods repetition 3500kr + moms

Pris ADR tank grund 3500kr + moms - ADR tank repetition 2500kr + moms

ADR-utbildningar

Om du transporterar farligt gods som styckegods tex fat, kartonger, IBC-behållare, dunkar, skall du ha en grundutbildning. Du erhåller efter godkänt teoriprov ditt ADR-intyg med en giltighetstid på 5 år. Innan utgångsdatum för ditt intyg måste du genomgå en repetitionsutbildning för att få det förnyat. Våra säkerhetsrådgivare har full behörighet till er tjänst. I våra ADR-utbildningar ingår alltid kurslitteratur, prover, praktiska övningar, ADR-pärm och kaffe till deltagarna.

Grundutbildning
 • Lagstiftning, säkerhetsrådgivare
 • Transportsystem
 • Klassificering farligt gods
 • Förpackningar
 • Märkning och etikettering av fordon, containrar
 • Transporthandlingar
 • Lastning, samlastning, lossning, transport
 • Värdeberäknad mängd, begränsad mängd, undantag
 • Särbestämmelser
 • Praktisk övning av brandsläckning
 • Första Hjälpen L-ABC inkl kemskador
 • Teoriprov

Utbildningen omfattar 3 heldagar

Repetitionsutbildning för ADR-intyg (grund styckegods)
 • Teori och praktik.

Utbildningen är på 2 heldagar

ADR 1.3 utbildning

Den obligatoriska kursen ADR 1.3 är uppdaterad from juni 2013 enl de nya bestämmelserna!

Transporterar du farligt gods, arbetar på lager, lastar/lossar farligt gods, enligt undantaget värdeberäknad mängd högst 1000 poäng, behöver du denna utbildning. Utbildningen anpassar vi efter er verksamhet och dess behov.

Pris: 1100kr + moms

Se våra inbokade kurstillfällen i listan nedan. Har ni önskemål om andra datum eller vill veta mer denna utbildning kontakta oss på telefon 010-424 59 29 eller maila till info@vagochtrafikutbildarna.se

OBS! Detta gäller:

De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader. De yrkeskompetensbevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 förlängs med 10 månader

Så här förnyar du din ADR-behörighet:

Utbildning genomförs med hjälp av oss.

Inom 60 dagar ska skriftligt prov avläggas på något av Trafikverkets 72 kontor efter utbildningen.

Provet är på 40 frågor, tid för provet är 50 min.

Vid missat prov kan nytt prov bokas tidigast tre dagar efter missat prov.

Vid missat prov är din ADR ogiltig fram tills att provet är godkänt.

Se våra inbokade kurstillfällen i listan nedan. Har ni önskemål om andra datum eller vill att vi utbildar ute hos er kontakta oss på telefon 010-424 59 29 eller maila till info@vagochtrafikutbildarna.se

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram